Iščem tla, ki bi bila primerna za...

... celotno bivalno območje z manjšo, srednjo in visoko uporabo ter za območje objekta z manjšo uporabo

Razred obrabe 23/31

dnevna soba

vhod

Homeoffice

Boutique

... celotno bivalno območje in območje objekta s srednjo do močno uporabo

Razred obrabe 33/42

Office

šola

Blagovnico

fitness Center